Velkommen til Deltaq

 

Deltaq blev afnoteret fra handel på Nasdaq Copenhagen med virkning fra og med 16. marts 2016.

Forud for afnoteringen gennemførte Deltaq et aktietilbagekøbsprogram til kurs 32. Tilbagekøbsprogrammet løb i perioden fra 18. januar til 15. marts 2016.

Efter afnoteringen har en kreds af aktionærer i Deltaq stiftet et nyt holdingselskab, Holding 2016 A/S. Holding 2016 A/S ejer mere end 90 % af aktierne i Deltaq. Holding 2016 A/S forventer i henhold til selskabslovgivningen at iværksætte en tvangsindløsning af de resterende aktionærer i Deltaq, således at Holding 2016 A/S bliver den eneste aktionær i Deltaq.

Yderligere information om tvangsindløsningen vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Forløbet forud for ovenstående er beskrevet i en række fondsbørsmeddelelser, der kan læses her på hjemmesiden under punktet ”Investorer”.

 

21. april 2016
Til alle minoritetsaktionærer i Deltaq A/S 

Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i Deltaq A/S (CVR-nr. 30 60 21 02) i medfør af selskabsloven §§ 70 og 72
 

Jysk Industri Holding A/S, CVR-nr. 37 55 83 97, ejer per dags dato nominelt DKK 31.803.600 aktier i Deltaq A/S ("Selskabet") svarende til 97,48% af aktierne og stemmerne i Selskabet, når man ser bort fra Selskabets beholdning af egne aktier.

På denne baggrund har Jysk Industri Holding A/S besluttet at iværksætte indløsning af de resterende minoritetsaktionærer i Selskabet i henhold til selskabslovens §§ 70 og 72.

Minoritetsaktionærerne i Selskabet opfordres derfor til inden for en frist på 4 uger fra denne opfordring til og med den 19. maj 2016 at overdrage deres aktier i Selskabet til Jysk Industri Holding A/S i overensstemmelse med selskabslovens § 70, stk. 1.

Aktierne overdrages til Jysk Industri Holding A/S til en pris på DKK 32,00 per aktie a nominelt DKK 10,00, svarende til den pris minoritetsaktionærerne er blevet tilbudt i forbindelse med Deltaq A/S' aktietilbagekøbsprogram, som oplyst i Selskabets fondsbørsmeddelelse nr. 03-16 offentliggjort den 18. januar 2016. Handelsomkostninger i forbindelse med minoritetsaktionærernes salg af deres aktier afholdes af de pågældende minoritetsaktionærer, og disse gebyrer og omkostninger er Jysk Industri Holding A/S og Selskabet uvedkommende.

I overensstemmelse med selskabslovens § 70, stk. 2 vedlægges en udtalelse fra Selskabets bestyrelse om de samlede betingelser for indløsningen.

Læs den fulde meddelelse her Meddelelse om indløsning af minoriteten i Deltaq AS

Læs udtalelsen fra bestyrelsen her Udtalelse fra bestyrelsen i Deltaq A/S 21.04.2016

Download Acceptblanket Deltaq AS 21.04.2016